CHÙA PHẬT BẢO
Viện chủ: HT. T Thái Siêu - HT. T Nguyên Siêu
Địa chỉ: 6427 Large st, Philadelphia, PA 19149
Email: chuaphatbao@comcast.net
Điện thoại: (267) 760-1228 - (215) 964-5842
Thanh Pham
sakyagiacgioi@gmail.com
571-355-2494
6427 Large st, Philadelphia, PA 19149
Tiêu đề *
Nội dung *