Khóa Tu Tháng 3-5 Năm 2020

Wednesday, April 1, 20207:32 PM(View: 8925)
Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật
Thực hiện hướng dẫn của chính phủ là "giản cách xã hội" nhằm ngăn chặn sự lây lan đại dịch Coronavirus. Được sự chỉ dạy của nhị vị Hoà Thượng viện chủ, đạo tràng chúng con trì tụng đại thừa kinh chú bằng hình thức Live stream facbook. Kính xin quý thiện hữu tri thức, quý đồng hương và nam nữ Phật tử xa gần nhín thời gian cùng với đại chúng phúng tụng tôn kinh để hồi hướng cho người mất được siêu sanh, người con được bình an. người người ấm no - xứ xứ thanh bình, thạnh trị.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát, tác đại chứng minh.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
Send comment
Your Name
Your email address
Tuesday, February 11, 2020
Chuyển tải được giáo lý thâm sâu, vi diệu mà rất gần gũi, giản dị của đức Phật trong đời sống thường nhật cùng những đóng góp về mặt tinh thần của Phật giáo trong xã hội; sự nhiệm mầu của Phật pháp.v.v...
Tuesday, February 11, 2020
Chính vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh công tác hoằng pháp và cũng để đáp ứng sở thích của nhiều người, chùa Phật Bảo dự định xuất bản tập truyện ngắn Phật giáo với tâm nguyện truyền giáo lý Phật đà, hướng đến sự an lạc trong đời sống hiện tại.
Tuesday, February 11, 2020
Đó là sự khích lệ rất lớn cho những người mang sứ mệnh chúng tôi tiếp tục làm nên những ấn phẩm văn hóa Phật giáo mới. Chính vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh công tác hoằng pháp và cũng để đáp ứng sở thích của nhiều người, chùa Phật Bảo dự định xuất bản tập truyện ngắn Phật giáo
Tuesday, February 11, 2020
Bên cạnh đó, các chương trình ca nhạc Phật giáo diễn ra trong thời gian gần đây đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng tình, hoan nghênh từ quý Phật tử. Đó là sự khích lệ rất lớn cho những người mang sứ mệnh chúng tôi tiếp tục làm nên những ấn phẩm văn hóa Phật giáo mới.
Tuesday, February 11, 2020
Trong những năm qua, cùng với nhiều hoạt động Phật sự được tổ chức định kỳ hàng năm, chùa Phật Bảo đã phát hành, biếu tặng nhiều kinh sách, băng đĩa Phật giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp của đông đảo Phật tử các nơi.