Lịch khóa tu chùa Phật Bảo 2016

Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 9446)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày
- Lần 01: Ngày 23-02-2016
- Lần 02: Ngày 29-03-2016
- Lần 03: Ngày 26-04-2016
- Lần 04: Ngày 21-06-2016
- Lần 05: Ngày 26-07-2016

Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật)
- Lần 01: Ngày 16-02-2016
- Lần 02: Ngày 15-03-2016
- Lần 03: Ngày 05-04-2016
- Lần 04: Ngày 03-05-2016
- Lần 05: Ngày 12-07-2016

Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
- Lần 01: Ngày 05-01-2016
- Lần 02: Ngày 01-03-2016
- Lần 03: Ngày 07-06-2016
- Lần 04: Ngày 02-08-2016
- Lần 05: Ngày 11-10-2016
Send comment
Your Name
Your email address
Wednesday, April 1, 20207:51 PM(View: 8562)
Thực hiện hướng dẫn của chính phủ là "giản cách xã hội" nhằm ngăn chặn sự lây lan đại dịch Coronavirus. Được sự chỉ dạy của nhị vị Hoà Thượng viện chủ, đạo tràng chúng con trì tụng đại thừa kinh chú bằng hình thức Live stream facbook.
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 7983)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 8944)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 8346)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 8946)
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày - Khóa Tu Thiếu Nhi (Em Về Bên Phật) - Khóa Tu Sinh Viên (Hướng Về Phật Pháp)
Tuesday, February 11, 20205:30 PM(View: 9110)
Trong những năm qua, cùng với nhiều hoạt động Phật sự được tổ chức định kỳ hàng năm