VẪN CÒN HẠNH PHÚC

Tuesday, February 11, 202010:05 PM(View: 3140)
Vẫn còn hạnh phúc,

Như chính tên gọi, tập sách là một tổng hợp những mẩu chuyện hằng ngày chúng ta vẫn thường hay bắt gặp đâu đó trong đời sống tu học. Những mẩu chuyện tưởng chừng như chẳng có gì để nói, kỳ thực lại chứa đựng những tâm tư chưa thuần tịnh mà do vô tình hoặc cố ý chúng ta không nhận thấy: một chút nóng giận, một chút lơ đễnh, một chút lệch lạc, che đậy, giấu giếm…

Một chút thôi, nhưng nếu cứ mãi vô tư không nhận thấy thì chúng sẽ thành những chướng ngại cho mỗi chúng ta trên bước đường tu học.

Vì vậy, thông qua những mẩu chuyện bình thường, Thầy muốn gửi đến chúng ta một chút chánh niệm, chút lưu tâm để an lạc được tìm thấy ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Send comment
Your Name
Your email address